PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Schuthoek

Hoofdlocatie

Booyenverlaat 7

7908 EE Hoogeveen

Telefoon: (0528) 276003


Dislocatie Erflanden

Citroenvlinder 1-3

7908 XN Hoogeveen

Telefoon: (0528) 233913

E-mail: obsdeschuthoek@bijeen-hoogeveen.nl

Schooltijden

Dag   OBS De Schuthoek Schooltijden
Maandag 08.30 - 14.00 uur
   
Dinsdag 08.30 - 14.00 uur 
   
Woensdag 08.30 - 14.00 uur 
   
Donderdag 08.30 - 14.00 uur 
   
Vrijdag 08.30 - 14.00 uur 
   

Voor de groepen 3 tot en met 8 is er iedere dag een pauze van een kwartier tussen 10.00 uur en 10.45 uur. Het pauzehapje/drankje nuttigen de kinderen voor of na de pauze in de klas.


Vakanties 2018-2019

Herfstvakantie maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019
Meivakantie vrijdag 19 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019
Pasen In meivakantie
Hemelvaart donderdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren maandag 10 juni 2019
Zomervakantie maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019