PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Schuthoek

Hoofdlocatie

Booyenverlaat 7

7908 EE Hoogeveen

Telefoon: (0528) 276003


Dislocatie Erflanden

Citroenvlinder 1-3

7908 XN Hoogeveen

Telefoon: (0528) 233913

E-mail: obsdeschuthoek@bijeen-hoogeveen.nl

OBS De SchuthoekOPENHEID

VEILIGHEID

GOEDE PRESTATIES

 

 

Fijn dat ook u de website van De Schuthoek bezoekt!
De website is bedoeld om informatie over onze school te vinden en of een kennismakingsgesprek aan te vragen om te kijken of De Schuthoek de school is voor uw kind! Binnen de school hebben we de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang maar ook de bibliotheek.

We vinden het fijn dat u een gesprek aangaat met onze directeur Wout Eshuis en ook een kijkje neemt in de school, maar zeker ook in de verschillende groepen. De Schuthoek heeft twee locaties:
Locatie Booyenverlaat 7 en locatie Citroenvlinder 1-3. Op beide locaties kan een kennismaking plaatsvinden.
U bent van harte uitgenodigd!

Het onderwijsteam van De Schuthoek


Profilering OBS De Schuthoek